Disclaimer en Copyright

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van okidobaby.nl, is het mogelijk dat de informatie die op okidobaby.nl wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van okidobaby.nl

Copyright ©

Op alle ontwerpen en foto’s van Okidobaby heerst auteursrecht. Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Okidobaby niet toegestaan teksten, ontwerpen, informatie, beeldmateriaal en/of foto’s die worden verstrekt via www.okidobaby.nl op enigerlei wijze te kopiëren of verspreiden.

Prijswijzigingen voorbehouden

De collectie wijzigt regelmatig, het kan dus voorkomen dat sommige artikelen niet meer zichtbaar zijn in de webshop, maar je kunt altijd contact opnemen.

Suggesties voor verbeteringen zijn altijd welkom, en kunnen worden gestuurd naar okidobaby19@gmail.com